[email protected] Avinguda Josep Pla i Casadevall 44, Lloret de Mar, Girona

Aquests són els serveis de la nostra entitat

Intervenció

Suport

Oci

Sensorial

Intervenció psicoeducativa

A Pas a Pas Autisme seguim un mètode d’intervenció psicoeducativa amb orientació cognitiu-conductual. 

Utilitzem metodologies científicament provades com els mètodes ABA, TEACCH així com Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC). 

Els nostres plans són 100% individualitzats: per tal de saber les necessitats de l’infant o jove, es fa una primera valoració amb la família, una anamnesi amb els pares i una valoració per observació i interacció amb l’infant.

A partir d’aquesta primera valoració, s’estableixen objectius i es fa una programació que es revisa periòdicament. 

Cada 15 dies hi ha sessió clínicia d’equip per a revisar els plans de treball de cada infant. 

Cada infant té una terapeuta assignada i hi ha una supervisió per part de la coordinadora


Contacta’ns per rebre més informació

Suport a les famílies

Periòdicament organitzem xerrades per a les famílies de l’associació sobre un tema que pot ser del seu interès: autonomia, control d’esfínters, benestar personal… aquestes xerrades estan conduïdes per un/a professional extern/a, o bé per la coordinadora de l’entitat.

També posem a disposició de les famílies que formen part de l’associació tots els coneixements que tenim sobre la tramitació d’ajuts i suports de l’administració que poden contribuir al benestar tan familiar com de l’infant. 

Assessorament a domicili

Si les famílies ens traslladen la seva preocupació o la seva inquietud sobre com gestionar segons quines situacions a casa o bé volen recolzar la teràpia mitjançant una actuació complementària al domicili, la coordinadora visita la família i veient els espais, el temps i els recursos dels quals disposa els proposa una sèrie d’activitats per reforçar la teràpia i atenció rebudes al centre d’intervenció.  


Contacta’ns per rebre més informació

Oci i temps lliure

Un cap de setmana al mes, els nois i noies més grans de l’associació de entre 10 i 16 anys, passen una tarda junts fent diferents activitats. Aquestes activitats estan triades i consensuades per ells/es mateixes i les seves famílies en consonància amb els seus gustos i edat: berenar, anar al cinema, anar a la piscina, anar a prendre alguna cosa… 

En totes les activitats els nois i noies van acompanyats/ades d’un/a terapeuta i d’un grup de persones voluntàries que dónen suport en tot allò que necessitin. L’explicació de les activitats també s’explica mitjançant suports visuals per a aquells nois i noies que els necessitin. 


Contacta’ns per rebre més informació

Integració sensorial

Molt sovint, en infants amb autisme, es confonen problemes de conducta amb dificultats en la regulació sensorial. 

Entre un 60 i un 80% de persones amb autisme pateixen algun tipus de desregulació sensorial, és a dir, tenen dificultats per a rebre, codificar, regular i gestionar tota la informació i els estímuls que els arriben del seu entorn. 

Estem dotant el nostre centre d’un munt de material sensorial per tal d’abastir la sala multisensorial que posarem en marxa d’aquí molt poc!

Les nostres professionals també s’estan formant per tal d’adquirir els aprenentatges necessàris per a poder oferir aquest servei amb la màxima qualitat. D’aquí molt poc, obrim inscripcions! 


Contacta’ns per rebre més informació